Västanfors Västervåla församlings logotyp
  
 
DNA-Rötter,om SSGG

 

 

 

 

 

 


 

 

STYRELSE INFORMATION

SSF-RESA SKER DEN 8 JUNI

Vi tar bussen vid Centralen eller Lidel kl 9,00
Bussen går till Filmmuseet i Säter
Därefter buss till Rommehed för lunch på Mässen
Sedan Dalaregementsmuseer med guide
Dalregementets mötes- och exercisplats

under åren 1796-1908
I dag ett ståtligt byggnadsminne i vacker parkmiljö.

Anmälan innan 1 maj till
Lasse Ekegren alt Anders Wossmar

SE HELA PROGRAMMET HÄR ( OBS )    
RESTAURANG

 

SOCKNAR HETER NU DISTRIKT !
Det har pågott ett arbete med att ersätta de
gamla socknarna med en indelning
som kallas distrikt. Det arbete är nu klart.
Flokbokföringen ska inte längre ske i församlingar
inom Svenska kyrkan utan istället i Kommuner.
En folkbokföringsdatabas.
Den ska inte behöva följa kommun- eller
fastighetsgränser. Det finns 2523 distrikt och
och indelningen gäller från och med 2016 
SE INDELNINGEN

 

DIS FORUM / EN GLÖMD RESURS
Man kan ställa mer allmäna srågor gällande
Släktforskning. Eller be om hjälp.
Tyda vad som står i en Kyrkbok. SE HÄR 

NYA DISGEN 2016

NU KAN MAN LADDA NER DISGEN 2016
 

 

 Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet
Det finns 330 000 länkar i 207 kategorier i sidan         

 

 Den mest spännande nyheten är 
Sveriges befolkning 1950, ett verkligt kraftfullt
hjälpmedel för alla som söker sina släktingar
på 1900-talet. Det är ett register som bygger
på 1951 års mantalslängd, upprättad i slutet
av 1950, och som omfattar alla personer
som då bodde i Sverige.

 
KYRKOGÅRDAR  FÖRR OCH NU.
Rebecca Svensson från Västerås berättar. 
Tisdagen den 12/4 2016. 
Kl
l. 18,00 veasalongen                    

 
RIKSARKIVET SVAR.
SCB-utdrag födda, vigda,döda.

är släppt till år 1945 Släpas under januari.


Nu finns även personer
födda 1915 sökbara i 1930
års folkräkning.


Värt att läsa
Västmanland Svenska

Turistföreningens årsskrift 1967

 

GRAVSTENS INVENTERING
Styrelsen informerar.
Så här ligger vi till just nu.
Om
 projektet inventering
av garvstenar ( Länk här )  

 
FILM OM FAGERSTA, 

NU o Då Länk här  
 

Medlemskap i  SSF
      Tryck här 

Medlems Tidningen
     Bruksanor

----------------------------
ROTTERSVAR

ARKIV DIGITAL

 DIS BERGSLAGENFAGERSTA VÄSTANFORS
HEMBYGDSGÅRD 
BRUKSMUSEET I FAGERSTA
 BRUKET FRÅN, 1800 talet

Fagersta_bruk_1800slut_1959

Birthday.se