Medlemskap i  SSF
      Tryck här 

Medlems Tidningen
     Bruksanor

--------------------------------------
Nättidningen RötterSVAR


Ancestry
Birthday.se

 Besökare: [counter]

Styrelsen informerar.

Höstens program.

14 Oktober kl: 18,00 Tisdag
Mariia Mähler från Riksarkivet
i Ramsele. B
erättar om de sökmöjligheter som finns.
OBS ! Lokal är Stora logen på Hembygdsgården:

11 November kl: 18,00 Tisdag
Föreläsning i Sveasalongen.
Anna Lena Hultman från Konkordia
ForskningsCenter i Hössna.
Hon berättar om emigranter och är mycket berest i Amerika.
Hon är också projektledare på
Släktforskarförbundet.

2 December kl: 18,00 Tisdag
Kursavslutning i Sveasalongen.
Föreläsning av Ulf Berggren från
Spånga med rubriken SMEDFORSKNING

Västerås Stadsbibliotek.
Munktells Herdaminne.
Konverterad och sökbar version
 
Hulpher
Hulperska samlingar