Sällskapet Släktforskarne Fagersta

 


Västanfors Kyrka. 


Västanfors Västervåla församlings logotyp
  
 
DNA-Rötter,om SSGG

 

 

 

 

 

 


 

 

STYRELSE INFORMATION.

ÅRSMÖTE I SSF.
Återkommer med tid o plats

FÖREDRAGSHÅLLARE.
Berättelsen om "Pelle Näver"
Berättare: Son Son
Per Olof Högstedt Kåseri
om Pelle Nävers.

KYRKOGÅRDAR
FÖRR OCH NU.

Rebecca Svensson från
Västerås berätter. 
Tisdagen den 12/4 2016. 
Kl. 18,00 Sveasalongen 

RIKSARKIVET SVAR.
SCB-utdrag födda, vigda,döda.


är släppt till år 1945
Släpas under januari.

Nu finns även personer
födda 1915 sökbara i 1930
års folkräkning.


Värt att läsa
Västmanland Svenska

Turistföreningens årsskrift 1967

 

GRAVSTENS INVENTERING
Styrelsen informerar.

Så här ligger vi till just nu.
Om
 projektet inventering
av garvstenar ( Länk här )  

SOLDATREGISTRET
Har uppdateras, innehåller
nu 522872 soldater.
Från åren 1682-1901
Lägger man så till familjer
och föräldrar. är det totalt
ca: 2,5 miljoner i databasen. 

FILM OM FAGERSTA, 
NU o Då Länk här  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap i  SSF
      Tryck här 

Medlems Tidningen
     Bruksanor

----------------------------
ROTTERriksarkivet

ARKIV DIGITAL

 DIS BERGSLAGENFAGERSTA VÄSTANFORS
HEMBYGDSGÅRD 
BRUKSMUSEET I FAGERSTA
 BRUKET FRÅN, 1800 talet

Fagersta_bruk_1800slut_1959

Birthday.se