Västanfors Västervåla församlings logotyp
  
 
DNA-Rötter,om SSGG

 

 

 

 

 

 


 

 

STYRELSE INFORMATION

SSF-RESA SKER DEN 8 JUNI
NYTT ANGÅENDE RESAN

Dalaresa med SSF 8 juni
Vi är 37 personer som åker
med Söderbärke buss från
Fagersta Central            kl.  8,50
Lidel                                kl.  9.00
Säter                               kl.10.00
Rommehed, Lunchbuffe kl.12.30
Guidning                         kl.14.00
Kaffe                                kl.15.30
Hemma igen                     kl.17.00

Betalning kan göras på BG 865-8684
eller kontant i bussen ( Lars )

Vi tar bussen vid Centralen eller Lidel kl 9,00
Bussen går till Filmmuseet i Säter
Därefter buss till Rommehed för lunch på Mässen
Sedan Dalaregementsmuseer med guide
Dalregementets mötes- och exercisplats

under åren 1796-1908
I dag ett ståtligt byggnadsminne i vacker parkmiljö.

Anmälan innan 1 maj till
Lasse Ekegren alt Anders Wossmar

SE HELA PROGRAMMET HÄR ( OBS )    
RESTAURANG

 

SOCKNAR HETER NU DISTRIKT !
Det har pågott ett arbete med att ersätta de
gamla socknarna med en indelning
som kallas distrikt. Det arbete är nu klart.
Flokbokföringen ska inte längre ske i församlingar
inom Svenska kyrkan utan istället i Kommuner.
En folkbokföringsdatabas.
Den ska inte behöva följa kommun- eller
fastighetsgränser. Det finns 2523 distrikt och
och indelningen gäller från och med 2016 
SE INDELNINGEN

 

DIS FORUM / EN GLÖMD RESURS
Man kan ställa mer allmäna srågor gällande
Släktforskning. Eller be om hjälp.
Tyda vad som står i en Kyrkbok. SE HÄR 

NYA DISGEN 2016

NU KAN MAN LADDA NER DISGEN 2016
 

 

 Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet
Det finns 330 000 länkar i 207 kategorier i sidan         

 

 Den mest spännande nyheten är 
Sveriges befolkning 1950, ett verkligt kraftfullt
hjälpmedel för alla som söker sina släktingar
på 1900-talet. Det är ett register som bygger
på 1951 års mantalslängd, upprättad i slutet
av 1950, och som omfattar alla personer
som då bodde i Sverige.

 
KYRKOGÅRDAR  FÖRR OCH NU.
Rebecca Svensson från Västerås berättar. 
Tisdagen den 12/4 2016. 
Kl
l. 18,00 veasalongen                    

 
RIKSARKIVET SVAR.
SCB-utdrag födda, vigda,döda.

är släppt till år 1945 Släpas under januari.


Nu finns även personer
födda 1915 sökbara i 1930
års folkräkning.


Värt att läsa
Västmanland Svenska

Turistföreningens årsskrift 1967

 

GRAVSTENS INVENTERING
Styrelsen informerar.
Så här ligger vi till just nu.
Om
 projektet inventering
av garvstenar ( Länk här )  

 
FILM OM FAGERSTA, 

NU o Då Länk här  
 

Medlemskap i  SSF
      Tryck här 

Medlems Tidningen
     Bruksanor

----------------------------
ROTTERSVAR

ARKIV DIGITAL

 DIS BERGSLAGENFAGERSTA VÄSTANFORS
HEMBYGDSGÅRD 
BRUKSMUSEET I FAGERSTA
 BRUKET FRÅN, 1800 talet

Fagersta_bruk_1800slut_1959

Birthday.se